Pre prvých 39 inzerátov cena kompletných služieb len za 39 EUR!

TIPY a TRIKY od tímu jaRealitka.sk

Administrátor
TIPY a TRIKY od tímu jaRealitka.sk

Ako sme v predchádzajúcom blogovom príspevku avizovali, dnes Vám priblížime prvý zdroj informácií o nehnuteľnostiach na Slovensku a to webovú stránku Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky – www.katasterportal.sk 

Táto stránka obsahuje mnohé údaje, pričom ich filtrovanie a hľadanie v nich záleží na úrovni prístupu. Nadštandardný prístup majú najmä exekútori, notári a iné oprávnené inštitúcie. Nakoľko tento článok čítajú najmä „smrteľníci“, budeme rozoberať voľne dostupné sekcie pre fyzické aj právnické osoby (bez prihlásenia). Na stránke sú tieto sekcie lokalizované v ľavej časti v prehľadnom zozname.

Vyhľadávanie majiteľov/nehnuteľností

Prvou silnou stránkou katastrálneho portálu je možnosť vyhľadávania. Táto sekcia je rozdelené podľa atribútu, ktorý poznáme a podľa ktorého chceme niekoho/niečo vyhľadať. Ak poznáme meno a priezvisko, vyhľadávame podľa vlastníka, ak poznáme číslo parcely (pozor na rozdiel medzi „E“ a „C“ stavom) vieme sa dopátrať k špecifikám parcely ale aj listu vlastníctva, na ktorom sa nachádza (súbor parciel a rovnakým vlastníctvom). Štruktúru a rozloženie listu vlastníctva si rozoberieme v ďalšom príspevku. Rovnako vieme vyhľadávať konkrétne stavby a priestory podľa súpisného alebo popisného čísla.

TIP 1

Ak poznáte názov katastrálneho územia, začnite písať jeho názov a vyberte z návrhov. Nebudete musieť prechádzať úrovňami Kraja, Okresu a Obce.

Zobrazenie mapy

Úprimne radšej použite stránku mapka.gku.sk :)

Overenie stavu konania

Akékoľvek úkony a komunikácia medzi verejnosťou a katastrom prebieha prostredníctvom katastrálnych konaní. Tieto konania majú rôzny charakter (vklada aby nedochádzalo k viacerým konaní na rovnakú nehnuteľnosť sprevádza počas konania tzv. plomba. Tá znamená, že sa danou nehnuteľnosťou nie je možné ďalej nakladať, pokiaľ nedôjde k ukončeniu konania a vymazaniu plomby. Resp. na nehnuteľnosti môže byť viacero plômb (konaní) avšak v takomto prípade sú konania vybavované chronologicky.

undefined

Oznámenie o návrhu na vklad (zľava z poplatku)

Podľa sadzobníka poplatkov (https://www.minv.sk/?spravne-poplatky-ko) je možné pri elektronickom oznámení o zamýšľanom vklade ušetriť 15€ z kolku za spracovanie.

Uloženie výpisov a listov vlastníctva

Všetky zostavy, ktoré si uložíte budú uložené v sekcii Moje zostavy.

TIP 2

V prehliadači Mozilla Firefox je možné zresetovať časomieru čakania na výpis (ktorá sa spúšťa po zaradení viacerých výpisov). Stačí po každom zaradení zostavy opäť kliknúť na vyhľadávanie podľa príslušnej sekcie a zadať ďalšie číslo listu vlastníctva alebo parcely. UPDATE 27.3.2019: Túto "vychytávku" katasterportal.sk odstránil pri poslednej aktualizácii :-( Musíme čakať, alebo využiť služby cica.vugk.sk

Zdieľať s priateľmi

Zaujímavosti zo sveta nehnuteľností

Tento web používa súbory cookies za účelom skvalitnenia služieb.
Rozumiem